Avis legal

CONDICIONS D’ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), FORN DE PA R RIUS, SL, informa que és titular del lloc web www.forndeparius.cat. D’acord amb l’establert a l’article 10 de l’esmentada Llei, FORN DE PA R RIUS, SL informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és FORN DE PA R RIUS, SL, amb CIF B66654963 i domicili social a Avinguda Canovelles,  86, 08420, Canovelles, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 45112, Foli 141, Secció B, Full 477205 i Inscripció 1. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: riusshoponline@gmail.com.

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de FORN DE PA R RIUS, SL confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, en el moment que es comença a navegar pel lloc web de FORN DE PA R RIUS, SL, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de FORN DE PA R RIUS, SL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte de la pàgina web, que s’amplia a:

La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per FORN DE PA R RIUS, SL, per a l’accés a determinats continguts o serveis oferts pel lloc web.

L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per FORN DE PA R RIUS, SL, no pot contradir la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o qualsevol altre forma que pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament de la pàgina web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

FORN DE PA R RIUS, SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat i que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

FORN DE PA R RIUS, SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol perjudici als usuaris, derivat de la navegació pel seu lloc web. FORN DE PA R RIUS, SL, no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

Modificacions.

FORN DE PA R RIUS, SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web, tant pel que fa als continguts de la pàgina web, condicions d’ús de la mateixa, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions es podran realitzar a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres modificacions posteriors.

Serveis de contractació per internet

Certs continguts del lloc web de FORN DE PA R RIUS, SL contenen la possibilitat de contractació per Internet. L’ús dels mateixos requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a l’efecte per FORN DE PA R RIUS, SL.

Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament de que es titular de FORN DE PA R RIUS, SL, amb CIF B66654963 i domicili social situat a Avinguda de Canovelles, 867,08420, Canovelles, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment de la normativa vigent, FORN DE PA R RIUS, SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

L’informem que el tractament de les seves dades està legitimat per el seu consentiment i / o la relació contractual que mantenim amb vostè.

FORN DE PA R RIUS, SL, informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que FORN DE PA R RIUS, SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin de forma inmediata quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic riushoponline@gmail.com

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Certificat SSL (Secure Sockets Layer)

FORN DE PA R RIUS, SL, disposa d’un certificat de seguretat SSL per a realitzar connexions segures, proporciona autenticació, privacitat i seguretat de la informació entre FORN DE PA R RIUS, SL, i l’usuari.

En aquest procés s’estableixen diversos paràmetres per realitzar la connexió de forma segura i s’estableix usant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió sigui tancada.

Propietat intel·lectual i industrial

FORN DE PA R RIUS, SL,  per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de FORN DE PA R RIUS, SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de FORN DE PA R RIUS, SL.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de FORN DE PA R RIUS, SL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de FORN DE PA R RIUS, SL.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

FORN DE PA R RIUS, SL,  es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o adreçar-se a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. FORN DE PA R RIUS, SL,  té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.