Barra Ampla

2

400 gr.

Pa tradicional cuit al forn de sola