Barra de 1/4 Rústica

1

200 gr.

Massa de barra de quart amb farina per sobre