Individual

1

150 gr.

Massa de la barra de quart, en un format m?s petit